Galapagos travel agents - Journey fleet in Polonia

Agency Name: Konsorcjum Biuro w Łodzi
Address: ul. Piotrkowska 92 90-103 Łódź
Phone:(042 630 48 66) / (042 630 48 66) /
(042 636 98 38) / (042 636 98 38)
/ (042 630 48 68) / (042 630 48 68)
/ (042 630 48 69) / (042 630 48 69)
Email:Email: konsorcjum@konsorcjum.com.pl

Agency Name: Konsorcjum Biuro w Warszawie
Address: ul. Koszykowa 5300-659 Warszawa
Phone:(022 622 82 96) / (022 622 64 26) / (022 622 51 95)
Email:Email: biurowaw@konsorcjum.com.pl
Agency Name: Sports Tourist Warszawa
Address: Sports-Tourist ul. Marszałkowska 84/92
Phone:(022) 629 47 55 / (022) 629 47 55 /
(022) 628 04 28 /(022) 628 04 28
Fax: (022) 628 22 72
Email:info@sports-tourist.waw.pl